AHS trong tin tức

25 Tháng Mười

Tiến sĩ Hương Lê được bổ nhiệm vào Hội đồng ADA về Vận động cho Tiếp cận và Phòng ngừa

Tiến sĩ Hương Lê Tiến sĩ Hương Lê, Giám đốc Nha khoa của AHS, đã được bổ nhiệm vào Hội đồng ADA về Vận động cho Tiếp cận và Phòng ngừa (CAAP) bởi The American [...]
Tháng Mười Một 1, 2021

Thống đốc Newsom được tăng cường từ AHS

Thống đốc Tiếp theo trước đó Newsom được tăng cường từ AHS AHS tự hào là trung tâm chăm sóc và cộng đồng từ năm 1974 và đặc biệt là trong đại dịch [...]
Tháng Mười Một 4, 2021

Tưởng nhớ giám sát viên Wilma Chan

Ghi nhớ Phát biểu của Giám sát viên Wilma Chan từ Sherry Hirota, Giám đốc điều hành, Dịch vụ Y tế Châu Á: “Giám sát viên Wilma Chan là hiện thân của sự lãnh đạo, lòng dũng cảm và tác động không có cái tôi. Cô ấy [...]
Tháng Mười Một 10, 2021

Kỷ niệm sự ra mắt của Trung tâm Hành động TAAF AAPI

Dịch vụ Y tế Châu Á (AHS) là một nhà cung cấp dịch vụ y tế, xã hội và vận động chính sách đã tự hào hỗ trợ các cộng đồng ở Oakland từ năm 1974. Gần đây đã có thông báo rằng The Asian [...]
Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ