VI-RÚT CORONA (COVID-19

Các Nhóm của chúng tôi đang đóng một vai trò quan trọng trong các nỗ lực ứng phó kịp thời với COVID

AHS đang cung cấp một lượng hạn chế vắc-xin COVID cho bệnh nhân của chúng tôi theo hướng dẫn của tiểu bang và quận, và nguồn cung cấp sẵn có. Nếu bạn là bệnh nhân AHS, hãy nhấp vào nút để đăng ký danh sách chờ vắc xin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi bạn đủ điều kiện nhận vắc xin.

AHS TRONG HÀNH ĐỘNG

Sự hào phóng của bạn làm cho tất cả công việc tốt của chúng tôi có thể. Mọi đóng góp đều được hoan nghênh.

Chọn ngôn ngữ của bạn:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của bạn:
Chọn ngôn ngữ