THAM GIA CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG PHÍ CÔNG

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 2018 năm 60, chúng tôi có XNUMX ngày để chính phủ biết rằng các giá trị của quốc gia này không phù hợp với quy tắc mới này. Đây là những gì bạn có thể làm:

  1. Gửi bình luận công khai của bạn chống lại quy tắc này.
  2. Chia sẻ liên kết cổng thông tin với bạn bè và gia đình của bạn.
  3. Ở lại đến ngày bằng cách theo dõi chúng tôi trên FacebookTwitter và theo sau thẻ bắt đầu bằng #: #OneNation

Trao đổi với Thanh thiếu niên về gánh nặng xã hội của Thi Bui

Thông tin thêm về Gala
Đấu giá im lặng
Tham gia sự kiện
Nhận giảm giá sốc!
GIẢM GIÁ 85% cho tất cả các sản phẩm đã chọn của chúng tôi
Kiểm tra nó ra
Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ