Asian Health Services

Chuẩn bị. Trả lời. Hồi phục. Cùng nhau!

Hợp tác với OSPSC và Listos California, AHS muốn mọi người sẵn sàng và giữ an toàn trước các đợt nắng nóng, cháy rừng, động đất và lũ lụt. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để thiết lập các cộng đồng kiên cường hơn, bảo vệ môi trường của chúng ta và giúp đỡ tất cả người dân California chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau thảm họa thiên nhiên.

Thiên tai Hướng dẫn sẵn sàng

Tải xuống Hướng dẫn sẵn sàng cho thảm họa tại đây

Current Đề tài

Lên kế hoạch trước khi mất điện

Tải xuống bản PDF Thực hành An toàn Bão, bằng các ngôn ngữ sau:

Xem bên dưới để biết thêm hướng dẫn về các sự kiện An toàn Mùa Bão khác nhau như nhiệt độ lạnh.

Đừng lái xe trong lũ lụt

Tải xuống PDF Hướng dẫn nhanh về An toàn Bão, bằng các ngôn ngữ sau:

Xem bên dưới để biết thêm hướng dẫn về các sự kiện An toàn Mùa Bão khác nhau, chẳng hạn như gió lớn.

Chuẩn bị Hướng dẫn