ĐỊA ĐIỂM

Harry và Jeanette Weinberg
Phòng khám nha khoa & sức khỏe
190 11th Street
Oakland, CA 94607

Điện Thoại: (510) 250-8300

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9:00 sáng-12:30 chiều & 1:30 chiều-5:00 tối

Phòng khám nha khoa & sức khỏe Harry và Jeanette Weinberg

Khai trương vào năm 2017, Phòng khám nha khoa & sức khỏe Harry và Jeanette Weinberg là một phòng khám nha khoa hiện đại, rộng 4,000 foot vuông. Đây là phòng khám nha khoa cộng đồng đầu tiên ở California tích hợp khám sàng lọc sức khỏe tâm thần và giới thiệu ngoài việc cung cấp bốn chuyên khoa nha - nội nha, nha chu, phẫu thuật miệng và nha khoa nhi khoa cho trẻ em và gia đình có thu nhập thấp.