VỊ TRÍ

Harry và Jeanette Weinberg
Phòng khám nha khoa & sức khỏe
Đường 190 11th
Oakland, CA 94607

Điện Thoại: (510) 250-8300

GIỜ

Thứ Hai đến thứ Sáu: 9:00 SA-12:30 PM & 1:30 CH-5: 00PM

Harry và Jeanette Weinberg Phòng khám nha khoa & sức khỏe

Đã mở trong 2017, Harry và Jeanette Weinberg Phòng khám nha khoa & sức khỏe là một phòng khám nha khoa hiện đại, rộng 4,000 foot vuông. Đây là phòng khám nha khoa cộng đồng đầu tiên ở California tích hợp khám sức khỏe tâm thần và chuyển tuyến ngoài việc cung cấp bốn chuyên khoa nha khoa - nội nha, nha chu, phẫu thuật miệng và nha khoa nhi khoa cho trẻ em và gia đình có thu nhập thấp.

Chọn ngôn ngữ của bạn:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của bạn:
Chọn ngôn ngữ