Thông điệp của CEO & Chủ tịch

Về chúng tôi

Dịch vụ Y tế Châu Á, được thành lập vào năm 1974, cung cấp các dịch vụ y tế, xã hội và vận động cho tất cả mọi người bất kể thu nhập, tình trạng bảo hiểm, tình trạng nhập cư, ngôn ngữ hoặc văn hóa. Phương pháp tiếp cận phúc lợi của chúng tôi tập trung vào “sức khỏe toàn bộ bệnh nhân”, đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp nhiều hơn các dịch vụ chăm sóc ban đầu, bao gồm sức khỏe tâm thần, quản lý ca bệnh, dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng cho hơn 50,000 bệnh nhân bằng tiếng Anh và 14 ngôn ngữ: Hàn Quốc, ASL, Tiếng Lào, tiếng Miến Điện, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Pháp, tiếng Miên, tiếng Karen, tiếng Mông Cổ, tiếng Karenni, tiếng Tagalog, tiếng Khmer và tiếng Việt.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ y tế, nha khoa và sức khỏe tâm thần cho mọi lứa tuổi.

Chúng tôi cũng thừa nhận rằng sức khỏe của bệnh nhân có liên quan trực tiếp đến hoàn cảnh kinh tế và xã hội của họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi là những người ủng hộ tận tâm và chúng tôi thúc đẩy các chính sách giúp cộng đồng của chúng tôi trở thành một nơi an toàn và lành mạnh hơn để sống. Tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi bên ngoài các bức tường phòng khám thông qua các chương trình và vận động.

0
Bệnh nhân được phục vụ vào năm 2020

Cơ sở bệnh nhân của chúng tôi là phản chiếu

cộng đồng của chúng tôi

20%

Trẻ em (0-17)

49%

Người lớn

31%

Người cao tuổi (65+)

0%
Bệnh nhân của chúng tôi
trải nghiệm sự cô lập ngôn ngữ
0%
Kiếm ít hơn 200%
Thuộc Chuẩn Nghèo Liên bang ($ 49,200 cho một gia đình bốn người)
0%
Đang bật
Medi-Cal, Medi-Medi, hoặc không được bảo hiểm

HỖ TRỢ CỦA BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG