Phân phối thực phẩm hàng tháng của AHS

Cơ quan Dịch vụ Y tế Châu Á tổ chức các sự kiện phân phát thực phẩm hàng tháng tại Công viên Wilma Chan.

Để biết thêm thông tin, xem tờ rơi. Chúng tôi khuyến khích bạn ở lại và kiểm tra các gian hàng tài nguyên khác!

Tiếng Anh   |   中文   |   Tiếng Tây Ban Nha   |   Tiếng Việt   |   한국어   |   mới   |   မြန်မာဘာသာ   |   Tiếng Tagalog

Tiếng Anh   |   中文   |   Tiếng Tây Ban Nha   |   Tiếng Việt   |   한국어   |   mới   |   မြန်မာဘာသာ   |   Tiếng Tagalog