Asian Health Services

Trung tâm công nghệ

Tại trung tâm công nghệ, chúng tôi cung cấp các tài nguyên, lớp học và hỗ trợ miễn phí cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về cách sử dụng điện thoại và Internet. Tại đây, chúng tôi sẽ giúp bạn sử dụng công nghệ để cải thiện sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của bạn!

Sự kiện sắp tới

Hội thảo hàng tháng

Thứ Năm của tuần thứ 3 hàng tháng

Tiếng Quảng Đông 9:30 sáng-11:00 sáng
Tiếng Quan thoại 11: 00AM-12: 00PM
Tiếng Việt 1: 30PM-2: 30PM

416 Đường 8, Oakland

Chủ đề của tháng này:

Gọi để đăng ký

tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại
(510)-421-7165

Tiếng Việt
510-519-0552

Tiếng Khmer
(510)-514-1110

Tiếng Hàn
(510)-986-6869

Tiếng Tagalog
(510)-519-0250

Tiếng Anh
(510)-542-4054

Giờ làm việc 1-1

Nhận hỗ trợ công nghệ được cá nhân hóa

Không thể đến xưởng của chúng tôi? Bạn có nghĩ đến các chủ đề công nghệ khác không? Đăng ký buổi gặp trực tiếp để được giải đáp thắc mắc của bạn!

GỌI ĐỂ ĐĂNG KÝ

tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại
(510)-421-7165

Tiếng Việt
510-519-0552

Tiếng Khmer
(510)-514-1110

Tiếng Hàn
(510)-986-6869

Tiếng Tagalog
(510)-519-0250

Tiếng Anh
(510)-542-4054

Hướng dẫn sử dụng công nghệ miễn phí

Liên hệ

Gọi để tìm hiểu thêm

tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại
(510)-421-7165

Tiếng Việt
510-519-0552

Tiếng Khmer
(510)-514-1110

Tiếng Hàn
(510)-986-6869

Tiếng Tagalog
(510)-519-0250

Tiếng Anh
(510)-542-4054

Hãy ghé thăm trung tâm!

Địa Chỉ:
416 đường số 8, Oakland

Giờ làm việc:
Thứ hai thứ Sáu
9: 15AM - 12: 30PM
1: 30PM-4: 30PM

Bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện hoặc kết nối với chúng tôi? 

Gửi email tới shtsang@ahschc.org để biết thêm thông tin.