Lãnh đạo

BAN GIÁM ĐỐC

Steve Yee, Carl Chan, Gavin Funabiki, Tochau Nguyen (ban cũ), Connie Chang, Vance Yoshida, Anh Tran (ban cũ), Donn Ginoza (AHS Foundation Board), Rosaline Kiang (AHS Foundation Board), Victor Uno

Ron Some

Phó Chủ tịch


Wendy Cai

Phó chủ tịch bệnh nhân & người tiêu dùng


QUẢN LÝ THỰC HIỆN

Đội ngũ quản lý, chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của trung tâm y tế, dẫn đầu một đội ngũ hơn 500 nhân viên làm việc cùng nhau để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân.

Rượu vàng, sherry Hirota

Tổng Giám Đốc


Dong Suh, MPP

Phó trưởng phòng hành chính, phân tích


Alan Wong

Giám đốc tài chính


George Lee, MD

Giám đốc y tế


Huong Le, DDS, MA

Giám đốc Nha khoa


Sean Trần, JD, SPHR

Giám đốc Nhân sự


Julia Liou, MPH

Phó trưởng phòng hành chính, phát triển


Thu Quách, TS

Phó trưởng phòng hành chính, chương trình


Angela Harris, GExMBA

Giám đốc Điều hành Lâm sàng


Mark O'Leary

Giám đốc, Phân tích chăm sóc sức khỏe


Daveena Ma, MD

Phó Giám đốc Y tế


Mychi Nguyễn, MD

Giám đốc y tế


Anita Chang, MD

Giám đốc địa điểm, Trung tâm y tế Rolland và Kathryn Lowe


Esther Li-Bland, MD

Giám đốc địa điểm, Trung tâm y tế Hu


Jessica Leung, MD

Giám đốc địa điểm, Trung tâm y tế Frank Kiang


Kao Saechao, LCSW

Giám đốc Bộ phận, Bộ phận Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa


Thông tin thêm về Gala
Đấu giá im lặng
Tham gia sự kiện
Nhận giảm giá sốc!
GIẢM GIÁ 85% cho tất cả các sản phẩm đã chọn của chúng tôi
Kiểm tra nó ra
Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ