Thông báo cho bệnh nhân của chúng tôi

Để chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân của chúng tôi trong thời gian này, chúng tôi đang mở rộng việc sử dụng thăm khám từ xa.

  • Gọi điện để sắp xếp một cuộc hẹn Telemedicine với nhà cung cấp của quý vị để được theo dõi định kỳ hoặc chăm sóc khẩn cấp. Nhà cung cấp của quý vị sẽ quyết định trong chuyến thăm khám Telemedicine xem quý vị cần đến khám trực tiếp hay không.

  • Chúng tôi chỉ chấp nhận các cuộc hẹn trong ngày qua Điện thoại.

  • Chúng tôi không cung cấp xét nghiệm COVID-19 cho khách vãng lai.

Thông tin thêm về Gala
Đấu giá im lặng
Tham gia sự kiện
Nhận giảm giá sốc!
GIẢM GIÁ 85% cho tất cả các sản phẩm đã chọn của chúng tôi
Kiểm tra nó ra
Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ