Thông báo cho bệnh nhân của chúng tôi

Để chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân của chúng tôi trong thời gian này, chúng tôi đang mở rộng việc sử dụng thăm khám từ xa.

    • Gọi điện để sắp xếp một cuộc hẹn Telemedicine với nhà cung cấp của quý vị để được theo dõi định kỳ hoặc chăm sóc khẩn cấp. Nhà cung cấp của quý vị sẽ quyết định trong chuyến thăm khám Telemedicine xem quý vị cần đến khám trực tiếp hay không.

    • Chúng tôi chỉ chấp nhận các cuộc hẹn trong ngày qua Điện thoại.

    • Chúng tôi không cung cấp xét nghiệm COVID-19 cho khách vãng lai.

    • Sự khác biệt giữa việc sử dụng xét nghiệm kháng nguyên PCR Vs