Tiến sĩ Hương Lê được bổ nhiệm vào Hội đồng ADA về Vận động cho Tiếp cận và Phòng ngừa

TS Hương Lê

Tiến sĩ Hương Lê, Giám đốc Nha khoa của AHS, đã được bổ nhiệm vào Hội đồng ADA về Vận động cho Tiếp cận và Phòng ngừa (CAAP) bởi Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (American Dental Association House of Delegates). (CAAP) tìm cách mở rộng phạm vi chăm sóc sức khỏe răng miệng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tổng thể, thúc đẩy nha khoa phòng ngừa như một nền tảng của chăm sóc sức khỏe răng miệng và cung cấp khả năng lãnh đạo, tầm nhìn và điều phối các hoạt động của ADA trong các lĩnh vực tiếp cận chăm sóc răng miệng .

Để đọc thêm về tác động tích cực mà Tiến sĩ Lê đã có đối với cộng đồng của chúng tôi, hãy xem tính năng của cô ấy trong SF Chronicle (https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/Lonely-Anxious-Depressed-Maybe-your-dentist-13618124.php)

Xin chúc mừng Tiến sĩ Lê và cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho AHS và cộng đồng của chúng tôi!

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ