vị trí y tá

HỌC BỔNG THỰC HÀNH NURSE

Chương trình Học bổng Y tá Thực hành Dịch vụ Y tế Châu Á là một chương trình đào tạo toàn diện kéo dài một năm dành cho các y tá mới tốt nghiệp tập trung vào việc phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức lâm sàng để thành công trong môi trường y tế cộng đồng. Chương trình này được thiết kế cho những người hành nghề y tá có cam kết làm việc với những người chưa được phục vụ.

 • Phòng khám phát triển bảng điều khiển: Các nghiên cứu sinh của Y tá thực hành phát triển bảng điều khiển bệnh nhân của riêng họ trong khi có một thầy thuốc được chỉ định riêng để tư vấn.
 • Luân chuyển chuyên ngành: Luân chuyển nội bộ tại Dịch vụ Y tế Châu Á thông qua các chuyên khoa khác nhau bao gồm sản khoa, nhi khoa, phòng khám thủ thuật, tim mạch, da liễu và các dịch vụ sức khỏe hành vi.
 • Phòng khám hợp tác: Các nghiên cứu sinh của Y tá hành nghề làm việc với tư cách là đối tác với một nhà cung cấp cụ thể (MD / NP / PA) và xem bệnh nhân được nhà cung cấp chỉ định không theo lịch trình hàng ngày của họ.
 • Giáo trình: Các buổi học chính thức, CME và / hoặc các bài giảng giáo dục trực tuyến giải quyết các vấn đề phức tạp thường gặp trong chăm sóc ban đầu để phát triển thêm nền tảng kiến ​​thức lâm sàng.
 • Một năm lương với cơ hội việc làm sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh
 • Thời gian nghỉ được trả lương và thời gian ốm đau
 • Lợi ích y tế và nha khoa
 • Quỹ CME
 • Học vấn: MSN hoặc DNP gần đây tốt nghiệp từ chương trình được công nhận
 • Chứng nhận Hội đồng quản trị hoàn thành 6 tuần trước khi bắt đầu chương trình.
 • Giấy phép hoàn thành 6 tuần trước khi bắt đầu chương trình:
  • Giấy phép NP và RN của California
  • Nội thất NP
  • Giấy phép DEA
 • CV / CV
 • Khuyến nghị (2)
  • 1 thầy thuốc lâm sàng
  • 1 học thuật
 • Bài luận viết (2)
 • Ứng dụng chung

Vui lòng gửi EMAIL Đơn đăng ký học bổng NP và tất cả các tài liệu bổ sung được liệt kê ở trên trong một email tới NPFellowship@ahschc.org.

CHU KỲ ỨNG TUYỂN NP FELLOWSHIP CHO NĂM 2022 hiện đã ĐÓNG CỬA. Cảm ơn tất cả những người đã áp dụng. Vui lòng liên hệ với Jacqueline Chen tại NPFellowship@ahschc.org nếu bạn có thêm câu hỏi.