Một cuộc hẹn chăm sóc khẩn cấp được thực hiện cho quý vị thông qua Y tá Tư vấn (Phân loại) tại phòng khám tại nhà.  Quý vị cũng có thể đến, trong giờ làm việc, nếu quý vị có vấn đề y tế cần được chăm sóc ngay lập tức. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911. 

ĐỊA ĐIỂM & GIỜ LÀM VIỆC

Trung tâm Tài nguyên Châu Á
817 Harrison Street, Oakland, CA 94607
Số điện thoại: 510-986-0430

Giờ làm việc:
Thứ Ba, Thứ Năm: Mở cửa: 9:00 sáng-12:30 trưa và 1:30 chiều-5:00 chiều
Thứ Tư: 1:30 chiều – 5 chiều

Thông tin thêm về Gala
Đấu giá im lặng
Tham gia sự kiện
Nhận giảm giá sốc!
GIẢM GIÁ 85% cho tất cả các sản phẩm đã chọn của chúng tôi
Kiểm tra nó ra
Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ