Một cuộc hẹn chăm sóc khẩn cấp được thực hiện cho bạn thông qua Y tá Tư vấn (Triage) tại phòng khám tại nhà.  Bạn cũng có thể đến, trong giờ làm việc, nếu bạn có vấn đề y tế cần được chăm sóc ngay lập tức. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911.

VỊ TRÍ & GIỜ

Trung tâm Tài nguyên Châu Á
817 Phố Harrison, Oakland, CA 94607
Số điện thoại: 510-986-0430

Giờ làm việc:
Thứ 9, thứ 00: Mở cửa: 12:30 sáng - 1:30 chiều và 5:XNUMX chiều - XNUMX giờ chiều
Thứ 1: 30:5 chiều - XNUMX giờ chiều

Chọn ngôn ngữ của bạn:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của bạn:
Chọn ngôn ngữ