Nhân viên của chúng tôi song ngữ và song văn hóa về:

 • Tiếng Miến Điện
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Karen
 • Tiếng Khmer
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Quan thoại
 • Tiếng Miên
 • Tiếng Tagalog
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh.

ĐỊA ĐIỂM & GIỜ LÀM VIỆC

SỨC KHỎE TÂM THẦN CHUYÊN KHOA - OAKLAND:
310 8th Street, Suite 210, Oakland, CA 94607
Điện thoại: (510) 735-3900
Thứ Tư đến Thứ Sáu – 9:00 sáng – 12:00 trưa | 1:00 chiều – 5:00 chiều
Thứ Hai & Thứ Ba - Đóng cửa cho đến khi có thông báo mới

SỨC KHỎE TÂM THẦN CHUYÊN KHOA - SAN LEANDRO:
433 Callan Avenue, Suite 301, San Leandro, CA 94577
Điện thoại: (510) 735-3900
ĐÓNG CỬA CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
Chỉ khám theo lịch hẹn

Chương trình Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa của Asian Health Services cung cấp: các dịch vụ phòng ngừa, can thiệp sớm và điều trị cho những người có tình trạng sức khỏe tâm thần. Chúng tôi phục vụ trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và người cao niên ở Quận Alameda. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi là song ngữ và song văn hóa bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại, tiếng Miên, tiếng Việt và tiếng Anh.

Địa điểm: tại 310 8th St., Suite 210, Oakland, CA 94607

LÊN LỊCH CUỘC HẸN
Vui lòng gọi 510-735-3900

Dịch vụ Phòng ngừa và Can thiệp Sớm:

Chương trình Tư vấn Phòng ngừa là một chương trình Phòng ngừa và Can thiệp Sớm về Sức khỏe Tâm thần tập trung ở Đông Á, sử dụng các Chuyên gia về Sức khỏe Tâm thần, Nhà giáo dục/Nhà vận động Sức khỏe Cộng đồng và Thầy thuốc Cổ truyền để cung cấp các hoạt động phòng ngừa và nâng cao Sức khỏe Tâm thần cũng như các dịch vụ can thiệp sớm ngắn gọn.

 

Dịch vụ Điều trị Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa:

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Cộng đồng, cung cấp liệu pháp cá nhân và gia đình, tư vấn nhóm, và tâm thần học cho trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và người cao nhiên khác có tình trạng sức khỏe tâm thần.

 

Đường dây điện thoại ACCESS của Asian Health Services

Đường dây điện thoại ACCESS của Asian Health Services có sẵn cho tất cả cư dân của Quận Alameda đang tìm kiếm các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa. Đường dây điện thoại cung cấp các dịch vụ và sàng lọc sức khỏe tâm thần bằng nhiều ngôn ngữ Á Châu.

 

Để nói chuyện với một chuyên gia sức khỏe tâm thần về sàng lọc sức khỏe tâm thần chuyên khoa và các dịch vụ:

Vui lòng gọi Đường dây ACCESS của Asian Health Services của chúng tôi theo số 510-735-3939.

 

Các Dịch vụ Ngoài Giờ dành cho bệnh nhân Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa AHS:

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 5 giờ chiều - 9 giờ sáng
Cuối tuần làm việc 24/7
Số điện thoại ngoài giờ của AHS: 415-750-6788

Nói với họ những điều sau:

 1. Quý vị là khách hàng Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa
 2. Tên của quý vị
 3. Số ID bệnh nhân AHS hoặc ngày sinh của quý vị
 4. Số điện thoại của quý vị
 5. Lý do quý vị gọi và tên của chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần của quý vị

ĐỘI NGŨ CỦA QUÝ VỊ

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ