Nghiên cứu

ảnh 5

Chương trình nghiên cứu được thành lập để tìm hiểu các xu hướng về sức khỏe bệnh nhân và các kết quả xã hội. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập giúp chúng tôi cải thiện công việc của trung tâm y tế và cho phép chúng tôi vận động cho các chính sách tốt hơn trong cộng đồng. Các hoạt động nghiên cứu bao gồm:

  • Các can thiệp tại phòng khám
  • Thu thập dữ liệu để thông báo hoạt động của phòng khám
  • Nghiên cứu hồi cứu sử dụng dữ liệu mạnh mẽ
  • Nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng
  • Nỗ lực nghiên cứu quốc gia để cung cấp thông tin vận động chính sách
Thông tin thêm về Gala
Đấu giá im lặng
Tham gia sự kiện
Nhận giảm giá sốc!
GIẢM GIÁ 85% cho tất cả các sản phẩm đã chọn của chúng tôi
Kiểm tra nó ra
Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ