Bob Uyeki là giám đốc điều hành quỹ đã nghỉ hưu với hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực từ thiện và phi lợi nhuận ở Vùng Vịnh. Ông là Giám đốc điều hành lâu năm của Y & H Soda Foundation, một quỹ gia đình tư nhân cam kết mang lại sự tham gia đầy đủ và thịnh vượng của các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp ở Vịnh Đông, và trước đây ông đã làm việc tại Tổ chức Cộng đồng Vịnh Đông, San Francisco Foundation, và với tư cách là Giám đốc Liên hoan phim Quốc tế Người Mỹ gốc Á San Francisco. Bob đã từng phục vụ trong hội đồng quản trị của Tổ chức Cộng đồng Vịnh Đông, Quỹ tài trợ Bắc California, Khu vực Vịnh Rise Together, Mu Films, và Tổ chức Trạm Nhập cư Đảo Thiên thần. Bob có bằng Cử nhân của Trường Cao đẳng Amherst và bằng MPA với chuyên ngành lập kế hoạch và quản lý chiến lược của Trường Chính phủ John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard.