Đổi tên công viên Wilma Chan

Dịch vụ Y tế Châu Á đã đồng dẫn đầu việc đổi tên Công viên Madison thành Công viên Wilma Chan. Hơn 200 người đã cùng nhau đến để kỷ niệm cuộc đời của cô. Đã có nghi thức cắt băng khánh thành để chào mừng việc đổi tên chính thức. Cựu Giám sát viên Quận Alameda, Wilma Chan là một người tiên phong có khả năng tạo ra sự khác biệt, dạy người khác đấu tranh chống lại sự bất công và là một ví dụ thực sự về ý nghĩa của việc trở thành một công chức.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ