Wendy Chow là Phó Tổng cố vấn về Chăm sóc sức khỏe, tại Babylon, Inc., là công ty chăm sóc sức khỏe tiên phong về kỹ thuật số phục vụ bệnh nhân trên khắp Hoa Kỳ. Trước khi gia nhập Babylon, bà từng là Giám đốc pháp lý và Giám đốc hợp đồng trong hơn một thập kỷ, cho hiệp hội bác sĩ độc lập lớn nhất trên toàn quốc, Hill Physicians Medical Group. Với vai trò đó, cô đã giúp thiết kế và cấu trúc một trong những tổ chức chăm sóc có trách nhiệm đầu tiên đã được đưa vào các nghiên cứu khác nhau và được sử dụng như một hình mẫu trên toàn quốc. Cô cũng hành nghề luật sư tại hai công ty luật quốc tế, đại diện cho các khách hàng công nghệ và viễn thông trong danh sách Fortune 500 trong các giao dịch cấp phép sở hữu trí tuệ và các vấn đề pháp lý. Wendy có bằng cử nhân khoa học về Hệ thống biểu tượng và Trí tuệ nhân tạo của Đại học Stanford và tiến sĩ pháp lý từ Đại học Georgetown.