Cơ hội tình nguyện

Các tình nguyện viên đóng một vai trò quan trọng trong trung tâm y tế của chúng tôi và đóng góp to lớn vào trải nghiệm của bệnh nhân tại AHS. Cơ hội hiện có sẵn trong cả lâm sàng và phi lâm sàng. Một số lĩnh vực bao gồm:

  • Nhà cung cấp tình nguyện viên, bác sĩ trung cấp hoặc y tá
  • Quản trị
  • Giáo dục thể chất
  • Vận động chính sách và Tiếp cận cộng đồng
  • Quyền truy cập ngôn ngữ
  • Gây quỹ và Quan hệ công chúng
  • Chương trình Huấn luyện viên Lao động

TÌNH NGUYỆN

Vui lòng hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến của chúng tôi bên dưới.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ (510) 986-6830 hoặc hr@ahschc.org.

Chọn ngôn ngữ của bạn:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của bạn:
Chọn ngôn ngữ