Vinh Trinh | Thành viên hội đồng quản trị AHS

Vinh là một nhà giáo dục trường công lập có 20 năm kinh nghiệm với Học khu Thống nhất Oakland với tư cách là giáo viên đứng lớp và hiệu trưởng nhà trường. Anh nhập cư vào Mỹ từ Việt Nam khi mới 5 tuổi sau 8 tháng sống trong trại tị nạn ở Malaysia và lớn lên ở San Francisco. Ông đã nhận bằng Cử nhân Sinh học Tích hợp từ UC Berkeley và bằng Thạc sĩ của Trường Giáo dục Sau đại học Harvard. Với tư cách là Người liên lạc của OUSD với Lời hứa Oakland, Vinh làm việc giữa Văn phòng Thị trưởng và Văn phòng Giám đốc để dẫn dắt các phần của Sáng kiến ​​Lời hứa Oakland, chẳng hạn như chương trình Từ Mẫu giáo đến Cao đẳng (K2C) giúp các gia đình mở tài khoản tiết kiệm đại học cho tất cả học sinh mẫu giáo trong Học khu Thống nhất Oakland và để hỗ trợ văn hóa ràng buộc đại học bắt đầu từ các trường tiểu học của chúng tôi.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ