Vance Yoshida | Chủ tịch hội đồng quản trị AHS

Vance Yoshida có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên về tài chính và tiếp thị của UCLA và mang lại nhiều kinh nghiệm với tư cách là nhà tư vấn chiến lược và sáp nhập cho các tổ chức thiện nguyện. Vance cũng là Chủ tịch của California Flower Market, LLC. Vance đã từng là Giám đốc Cấp cao của Công ty Tư vấn La Piana, và là Giám đốc Quan hệ Đối ngoại và Phát triển tại Pangea Global AIDS Foundation. Ông cũng đã làm việc cho Trung tâm Tides ở San Francisco với tư cách là Giám đốc Hoạt động, Giám đốc Chương trình, Giám đốc Quan hệ Đối ngoại và Phát triển Văn phòng Khu vực Mới, và Quyền Giám đốc Điều hành. Trước đó, Vance cũng là Giám đốc điều hành của một doanh nghiệp làm vườn lớn hoạt động trong nước và quốc tế.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ