Thu Quách phát biểu tại Hội nghị cấp cao API

Vào ngày 8 tháng XNUMX, Thu Quach đã phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh API. Hội nghị thượng đỉnh API là cuộc họp dành cho các nhà lãnh đạo và các nhà ra quyết định từ các tổ chức, tập đoàn, phương tiện truyền thông và chính phủ để giải quyết các nhu cầu tiềm ẩn và mới nổi trong cộng đồng Người dân Châu Á và Đảo Thái Bình Dương (API) Khu vực Vịnh. Các chủ đề chính của cuộc thảo luận bao gồm tác động lâu dài của đại dịch đối với sức khỏe tâm thần của cộng đồng AAPI và những cách chúng ta có thể tiếp tục hợp tác để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi và xây dựng lại.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ