Steve Li | Thành viên hội đồng quản trị AHS

Steve Li là người đi đầu trong cộng đồng ủng hộ cải cách nhập cư và công bằng xã hội. Anh ấy là đồng tác giả của “Những giấc mơ bị trục xuất: Thanh niên và gia đình nhập cư chống lại sự trục xuất” - một ấn phẩm của UCLA, nơi anh ấy chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên của mình về việc bị ICE bắt và giam giữ. Li cũng đã làm việc trong một số chiến dịch, bao gồm cả chiến dịch # Health4All của California Endowment Foundation, một dự luật nhằm mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng không có giấy tờ. Ông là thành viên ủy ban của “Quỹ xúc tác California”, một sáng kiến ​​trị giá hàng triệu đô la nhằm mở rộng hỗ trợ cho các sinh viên không có giấy tờ và gia đình của họ trong hệ thống giáo dục đại học công lập ba tiểu bang. Li có bằng Cử nhân về Nghiên cứu Người Mỹ gốc Á & Sức khỏe Cộng đồng tại Đại học California, Davis. Hiện tại, anh ấy làm tư vấn chăm sóc sức khỏe ở Palo Alto.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ