Stephen Yee | Thành viên hội đồng quản trị AHS

Năm 1973, Steve đã giúp mở cửa của Dịch vụ Y tế Châu Á với tư cách là giám đốc của nó. Sau đó, anh tiếp tục theo học trường y tại UCSF, duy trì mối quan hệ của mình với AHS với tư cách là thành viên ban giám đốc và là tình nguyện viên trong phòng khám. Ông hiện là Trưởng khoa Huyết học / Ung thư tại Bệnh viện Highland ở Oakland.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ