Dịch vụ Sức khỏe Châu Á hoan nghênh các đối tác cộng đồng hỗ trợ các sự kiện của chúng tôi và giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của bạn trước những khán giả chất lượng của chúng tôi. Chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện trong suốt cả năm và cung cấp tài trợ ở nhiều cấp độ khác nhau. Các sự kiện sắp tới bao gồm: