Giám đốc điều hành rất riêng của Dịch vụ Y tế Châu Á, Sherry Hirota và Thành viên Hội đồng Quản trị, Carl Chan gần đây đã được Dân biểu Rob Bonta vinh danh là Nhà vô địch về Công bằng Y tế! Thứ Ba vừa qua, ngày 8 tháng 5 vừa qua, đánh dấu Lễ kỷ niệm Giải thưởng và Diễn văn Thường niên lần thứ 18 của Tiểu bang lần thứ XNUMX, nơi luật pháp Tiểu bang được phản ánh và các thành viên xuất sắc của tiểu bang và cộng đồng được vinh danh.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ