Ron Some | Phó chủ tịch hội đồng quản trị AHS

Ron Some dẫn đầu hoạt động Quản lý tạm thời / Tìm kiếm điều hành chăm sóc sức khỏe tại Wipfli, LLC, một công ty tư vấn quốc gia, cung cấp cả quản lý tạm thời và lãnh đạo dài hạn cho nhiều loại nhà cung cấp, bao gồm hệ thống phân phối tích hợp, bệnh viện và Trung tâm Y tế Đủ điều kiện Liên bang (FQHCs ). Trước đó trong sự nghiệp của mình, Ron là người gây quỹ cho Trường Y tế Công cộng tại trường cũ của anh, Đại học California ở Berkeley. Trước khi được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị tại Dịch vụ Y tế Châu Á, Ron là một tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe tốt của Sutter Health. Được nuôi dưỡng bởi cha mẹ là người nhập cư từ Hồng Kông, Ron đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện khả năng tiếp cận của các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phục vụ những người chưa được phục vụ về mặt y tế và kinh tế cũng như giải quyết các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe thường xuyên, không cân xứng, ảnh hưởng đến những quần thể đó.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ