Bảo vệ con cái của chúng ta #WeCanDoThis

Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên hiện có thể chủng ngừa COVID-19. CDC và Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng tất cả trẻ em đủ điều kiện nên tiêm chủng càng sớm càng tốt. Ngoài ra, các mũi tiêm bổ sung đã được phép cho tất cả trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

COVID-19 vắc xin an toàn và hiệu quả. Nó bảo vệ trẻ em chống lại bệnh tật nghiêm trọng từ COVID-19 và các biến thể đã biết. Nó là an toàn cho trẻ em để có được một COVID-19 vắc-xin cùng lúc với các mũi khác như vắc-xin cúm. Hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn hoặc gọi Đường dây trợ giúp của Dịch vụ Y tế Châu Á 510-735-3222 để được hỗ trợ. 

Với nhà cung cấp Thanh Đình rất riêng của chúng tôi! Xem video này của Hiệp hội các tổ chức y tế cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ về chiến dịch #WeCanDo này.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ