Góc báo chí

Nhấp vào tiêu đề để xem thông cáo báo chí hoặc tải xuống PDF bằng các nút màu cam.

Tổng thống Biden bổ nhiệm các nhà lãnh đạo Aapi Tiến sĩ Kimberly Chang và Luisa Blue vào Ủy ban Cố vấn của Chủ tịch về AANHPIs (30 tháng 2021 năm XNUMX)
Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ