THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Jennifer Mou
jmou@ahschc.org
Điện thoại: 510 381-8329

Nhấp vào tiêu đề để xem thông cáo báo chí hoặc tải xuống PDF bằng các nút màu cam.

Rena Wang của Dịch vụ Y tế Châu Á nhận Giải thưởng Nhà lãnh đạo mới nổi Geiger Gibson
Tổng thống Biden bổ nhiệm các nhà lãnh đạo Aapi Tiến sĩ Kimberly Chang và Luisa Blue vào Ủy ban Cố vấn của Chủ tịch về AANHPIs (30 tháng 2021 năm XNUMX)