Báo cáo phát hành của Ủy ban một quốc gia

Vào ngày 29 tháng 2019 năm 13, Dân biểu Barbara Lee (CA-27) cùng với Dân biểu Judy Chu (CA-2), Dân biểu Bennie Thompson (MS-XNUMX), và các thành viên khác của Quốc hội, cùng với Ủy ban Một quốc gia tổ chức một buổi họp báo hội nghị công bố phát hành công khai Báo cáo của Ủy ban Một quốc gia: Một quốc gia được xây dựng dựa trên sức mạnh của người nhập cư. Báo cáođược biên tập bởi tác giả và nhà báo Helen Zia, cung cấp các sự kiện, dữ liệu, nghiên cứu và câu chuyện được tuyển chọn để chứng minh và minh họa thực tế rằng người nhập cư là một lợi ích cho nền kinh tế và xã hội Hoa Kỳ. Tất cả có thể xem tại Video Trực tiếp trên Facebook của One Nation.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ