Cổng thông tin bệnh nhân OCHIN MyChart

Tin tức thú vị!! Cổng thông tin bệnh nhân MyChart đã có mặt!

OCHIN MyChart là cổng thông tin được cá nhân hóa giúp bạn dễ dàng truy cập vào lịch sử y tế của mình, cho phép yêu cầu cuộc hẹn không khẩn cấp, cho phép bạn xem kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, tạo điều kiện liên lạc với nhân viên của chúng tôi về các câu hỏi không liên quan đến y tế và thông báo cho bạn về các cuộc hẹn sắp tới và chi tiết địa chỉ.  

Cách bắt đầu: Đăng ký chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Bạn có thể đăng ký bằng email hoặc văn bản. Hãy đến một trong các phòng khám của chúng tôi ngay hôm nay và sau đó bạn sẽ nhận được hướng dẫn từng bước để thiết lập tài khoản của mình!

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ