Lễ hội chạy bộ Oakland 2020

Do COVID-19 đại dịch, AHS sẽ không tham gia Lễ hội Chạy bộ Oakland 2022.

Xem sự tham gia trước đây của chúng tôi

Dịch vụ Y tế Châu Á (AHS) là Đối tác Từ thiện chính thức trong Lễ hội Chạy bộ Oakland 2020. Đây là một sự kiện toàn thành phố thu hút hàng nghìn người tham gia và giới thiệu các cộng đồng của Oakland, đồng thời giúp quyên góp tiền cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương như AHS. Chạy cùng Đội AHSome và giúp cung cấp các dịch vụ y tế liên tục cho các cộng đồng cần nhất. Năm nay, chúng tôi đang gây quỹ để hỗ trợ Chiến dịch Trung tâm Chăm sóc Trẻ em và Gia đình.  Phí đăng ký của bạn sẽ được miễn nếu bạn đăng ký chạy và giúp tăng tối thiểu 200 đô la.

CƠ HỘI TÀI TRỢ

Để tài trợ cho tổ chức từ thiện đang chạy của chúng tôi “Team AHSome”, vui lòng liên hệ với Elizabeth Kim theo số 510-735-3170 hoặc ekim@ahschc.org.

CƠ HỘI TÌNH NGUYỆN

Để làm tình nguyện viên, vui lòng liên hệ Elizabeth Kim theo số 510-735-3170 hoặc ekim@ahschc.org.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ