Linda Minamoto | Thư ký hội đồng AHS

Linda là người gốc Oakland và tốt nghiệp UC Berkeley. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là Nhân viên Đủ điều kiện cho Phòng Phúc lợi Hạt Alameda và kết thúc sự nghiệp của mình với tư cách là Quản trị viên Khu vực Phối hợp, Phòng Medicaid & Sức khỏe Trẻ em, cho Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid. Với tư cách là Quản trị viên Khu vực Liên kết của Bộ phận Medicaid và Sức khỏe Trẻ em, Khu vực IX, Linda chịu trách nhiệm quản lý Liên bang và giám sát các chương trình Medicaid (được gọi là Medi-Cal ở California) và Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em của Tiểu bang cho các bang Arizona, California, Hawaii và Nevada cũng như các Lãnh thổ bên ngoài Thái Bình Dương. Linda vẫn hoạt động tích cực trong cộng đồng và là thành viên Hội đồng Quản trị Giáo hội Phật giáo Oakland, nơi cô từng là Chủ tịch vào năm 2013 và 2014.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ
Thông báo tuyển dụng gian lận  Tìm hiểu thêm
Đây là văn bản mặc định cho thanh thông báo