Katy Wengrofsky, giám đốc sức khỏe hành vi tích hợp tại AHS, được nêu bật trong Bản tin bên trong của Kaiser ở Bắc California.

Katy Wengrofsky, người quản lý sức khỏe hành vi tích hợp của chính chúng tôi, đã được nêu bật trong bản tin của Kaiser Permanente: https://lookinside.kaiserpermanente.org/helping-to-heal-a-community/

“Kaiser Permanente đã cho chúng tôi cơ hội mở rộng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu riêng của cộng đồng API của chúng tôi trong thời kỳ bài ngoại và sự không chắc chắn trong đại dịch,” Wengrofsky nói.

Một phần của khoản tài trợ hỗ trợ đào tạo chăm sóc có thông tin về chấn thương cho các nhà trị liệu để xử lý các trường hợp hành hung, cướp giật và quấy rối và giúp bệnh nhân của họ bắt đầu hành trình chữa bệnh.

Cảm ơn Kaiser đã nhận ra tầm quan trọng của các dịch vụ sức khỏe tâm thần, nêu bật công việc quan trọng mà phòng khám của chúng tôi thực hiện và là người hỗ trợ lâu năm của AHS và cộng đồng API rộng lớn hơn.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ