Julia Liou có mặt tại cuộc họp báo về sức khỏe của các gia đình nhập cư

Giám đốc điều hành AHS Julia Liou trình bày tại một cuộc họp Quốc hội ảo về các vấn đề sức khỏe của người nhập cư và những thách thức mà thanh 5 năm đặt ra cho bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ.
Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ