Julia Jung | Giám đốc chương trình tại Health Tech cho Medicaid

Julia là Giám đốc Chương trình của Health Tech cho Medicaid, một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia chuyên cung cấp công nghệ và đổi mới cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương và được hưởng Medicaid. Cô ấy đam mê công bằng sức khỏe, xây dựng cộng đồng và công bằng sinh sản. Cô ấy có kiến ​​thức nền tảng về giáo dục sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và công nghệ cũng như hoạt động LGBTQ +.

Julia nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật về Nghiên cứu Giới tính và Phụ nữ tại Đại học Wellesley. Cô là người Mỹ gốc Oakland gốc Hoa và thích nấu ăn, ăn uống, thức ăn gia súc ven biển và chơi bóng đá. 

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ