Khai trương Trung tâm Y tế Frank Kiang

Phòng khám này được đặt theo tên của Frank Kiang, Người sáng lập, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Ngân hàng Metropolitan. Ngoài vai trò là một chủ ngân hàng và doanh nhân, ông còn là một nhà lãnh đạo cộng đồng, người đã làm việc không mệt mỏi để nâng cao vị thế của người Mỹ gốc Á tại địa phương và trên toàn quốc. Ông Kiang qua đời năm 2007 sau 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Phòng khám này là dành riêng để tưởng nhớ ông.

Trung tâm Y tế Frank Kiang có thể thực hiện được với sự tài trợ của Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư của Hoa Kỳ, quỹ từ Đạo luật Chiếm hữu Hợp nhất được bảo đảm bởi Dân biểu Barbara Lee, và sự hỗ trợ từ Kaiser Permanente, Sutter Health, Chevron, Community Clinics Initiative của Tides Foundation, và Quận Alameda.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ