Geetha Rajan | Tư vấn các ngành Y tế của PwC

geetha Rajan là một chuyên gia giỏi với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu về các vai trò chiến lược và hoạt động trong ngành Chăm sóc sức khỏe. Làm việc với các nhà cung cấp và người trả tiền lớn trong khu vực và trong khu vực để lập kế hoạch chiến lược, blueprinting mô hình hoạt động và phát triển chiến lược công nghệ. Người giải quyết vấn đề linh hoạt và sáng tạo, người phát triển mạnh trong môi trường kinh doanh và đầy thử thách.

Cô có bằng Đại học Khoa học Máy tính và tốt nghiệp Đại học UCLA Anderson với bằng MBA. Cô hiện là Giám đốc Cố vấn Ngành Y tế của PwC và cư trú tại Oakland, CA.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ