Lễ kỷ niệm 50 năm AHS

Gala phúc lợi thường niên năm 2024

Kỷ niệm 50 năm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người và vận động cho những người chưa được phục vụ đầy đủ! Hãy tham gia cùng chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 14 tháng 2024 năm XNUMX để tham dự buổi dạ tiệc phúc lợi hàng năm rất đặc biệt nhằm suy ngẫm về di sản của chúng tôi và hướng tới tương lai của Dịch vụ Y tế Châu Á.

Để có cơ hội tài trợ và yêu cầu đăng ký sự kiện, vui lòng liên hệ với Wendy Chang, wchang@ahschc.org