ASIAN HEALTH SERVICES

NHẬN ĐƯỢC

VẮC-XIN CÚM

Bác sĩ hoặc nhà khoa học đeo găng tay nitrile màu xanh lam cầm tay chống cúm, sởi, coronavirus, tiêm vắc xin

Tại sao phải tiêm phòng cúm?

Hãy bảo vệ bản thân và gia đình bạn bằng cách tiêm phòng cúm!

Tốt nhất là nên tiêm sớm trước khi virus cúm bắt đầu lây lan trong cộng đồng. Việc tiêm phòng cúm sẽ giúp bạn không bị ốm nặng do cúm và phải đến bệnh viện. Thuốc chủng ngừa cúm không gây ra bệnh cúm. Thuốc chủng ngừa COVID chỉ bảo vệ bạn chống lại COVID và không bảo vệ bạn chống lại bệnh cúm.

Có nhiều nơi để chủng ngừa cúm:

Nhiều hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa, chẳng hạn như Walgreen's, CVS, Lucky's, Target và Safeway cung cấp thuốc chủng ngừa cúm mà không cần hẹn trước. 
Các bạn nhớ mang theo CMND và thẻ bảo hiểm y tế. Hãy gọi điện trước để kiểm tra nguồn cung cấp, yêu cầu về độ tuổi và liệu họ có chấp nhận bảo hiểm của bạn hay không.

Dịch vụ Y tế Châu Á Phòng khám Vắc xin Cúm Thứ Bảy
Bây giờ chỉ bằng các cuộc hẹn. Xin gọi 510-735-3222 để lên lịch và trả lời câu hỏi.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ