Feon Lai | Thành viên hội đồng quản trị AHS

Feon là đồng sáng lập của Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bang San Francisco và vừa là Phó chủ tịch nội bộ vừa là thư ký. Cô tốt nghiệp Đại học Bang San Francisco với bằng cử nhân ngành Nghiên cứu Truyền thông và bằng cử nhân ngành Nghiên cứu người Mỹ gốc Á. Cô là một người Mỹ gốc Hoa thế hệ thứ nhất, sinh ra ở Oakland với hai cha mẹ là người nhập cư. Cô hiện đang làm trợ lý hành chính cấp dưới tại một công ty phát triển phần mềm.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ