Eric Lau | Người lập kế hoạch tài chính

Eric Lau là giám đốc điều hành thị trường dẫn đầu thị trường quản lý tài sản của Bank of the West. Eric bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là người lập kế hoạch tài chính ngay sau khi học đại học, nơi anh nhận thấy rằng hầu hết mọi người đều quan tâm đến thị trường tài chính nhưng lại thiếu kiến ​​thức về tài chính. Thành công của anh ấy trong các dịch vụ tài chính xuất phát từ niềm đam mê giúp đỡ và giáo dục các cá nhân về sức khỏe tài chính là gì. Ngày nay Eric giúp Bank of the West thúc đẩy các sáng kiến ​​chiến lược để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các tổ chức và nhu cầu với thị trường quản lý tài sản.

Eric tin rằng cuộc sống nên được sống với mục đích để lại dấu ấn về tác động của chúng ta đối với người khác và cộng đồng mà chúng ta phục vụ. Là một người đóng góp và một thành viên của cố vấn kinh doanh AHS giúp thực hiện mục đích này để lại một di sản có tác động.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ
Thông báo tuyển dụng gian lận  Tìm hiểu thêm
Đây là văn bản mặc định cho thanh thông báo