Tiến sĩ Natsuko Takakuwa, Ban Cố vấn Cộng đồng tại UCSF BCHO

Tiến sĩ Natsuko Takakuwa

Natsuko Takakuwa, MD, Bác sĩ Nhi khoa của AHS, đã là thành viên của Ban Cố vấn Cộng đồng tại Bệnh viện Nhi đồng Benioff của UCSF trong hai năm qua. Tuần này, cô đã phát biểu tại Hội nghị bàn tròn các bên liên quan của Phòng khám Sức khỏe Cộng đồng Oakland. Với tư cách là liên lạc viên phòng khám sức khỏe cộng đồng, cô ấy đảm bảo rằng khả năng tiếp cận ngôn ngữ, nhu cầu hành vi và phát triển của bệnh nhi của chúng tôi được nâng cao và giải quyết.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ