Daniel KH Chao | Thủ quỹ Ban AHS

Daniel Chao có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng thương mại và đầu tư, tài chính doanh nghiệp và dự án, và quản lý phi lợi nhuận. Ông đã làm việc bảy năm với TerraPower, một công ty do Bill Gates thành lập để phát triển các công nghệ năng lượng mới cho thế giới. Trước đó, Tiến sĩ Chao đã làm việc 20 năm với Tập đoàn Bechtel, phụ trách bộ phận tài chính và đầu tư cổ phần của tập đoàn. Ông cũng đã có 8 năm làm nhân viên ngân hàng tại thành phố New York.

Tiến sĩ Chao cũng đã hoạt động rất tích cực trong các tổ chức phi lợi nhuận. Ông hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Dịch vụ Y tế Châu Á và Viện 1990. Anh hiện cũng là thành viên của Ủy ban 100, Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc và hội huynh đệ FF. Ông đã phục vụ trong ban quản trị tại Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Trung Quốc; Trường Head-Royce ở Oakland, CA; Hội đồng Kinh doanh Châu Á-California; Hiệp hội phát triển tài chính vi mô Pucheng ở Thiểm Tây, Trung Quốc; và các ban cố vấn của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ và Hội đồng Quản lý Quốc tế của Trường Luật & Ngoại giao Fletcher. Tiến sĩ Chao có bằng Cử nhân Đại học Stanford (Phi Beta Kappa); MA, MALD và Ph.D. từ Trường Luật và Ngoại giao Fletcher tại Đại học Tufts; và Chứng chỉ Chuyên nghiệp Nâng cao (Kinh doanh) của Đại học New York.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ