Cynthia Sugimura: Nhận giải thưởng Di sản Mildred P. Massey

Cynthia Sugimura, Giám đốc Nha khoa Cấp cao, được công nhận vì khả năng lãnh đạo của bà tại AHS và sự cống hiến của bà với tư cách là một người mẹ với Giải thưởng Di sản Mildred Parish Massey, được đặt tên để vinh danh mẹ của Đại diện Barbara Lee.

Sugimura đến Asian Health ngay trước khi đại dịch bắt đầu. Cô ấy đã bị ném vào những thời điểm bất định và thử thách nhất trong cuộc đời chúng ta. Là một người mẹ đơn thân của một cậu con trai 12 tuổi, Cynthia đã làm việc rất chăm chỉ để giữ cho con trai mình được an toàn, giúp cậu bé vượt qua 2 năm học tập xa xôi vừa qua và cố gắng giữ cho cậu bé khỏe mạnh về mặt tinh thần và tình cảm. Đồng thời, cô đã giúp đỡ các nhân viên nha khoa về mặt tinh thần và đấu tranh vượt qua đại dịch và giữ cho các hoạt động nha khoa diễn ra thành công. Cô ấy là người có công với một trong những dự án sáng tạo tốt nhất, số hóa lượng tiếp nhận của bệnh nhân, giúp nha khoa trở nên XANH LÁ bằng cách loại bỏ hầu như không cần phải sử dụng giấy tờ và sự đồng ý. Cynthia chắc chắn xứng đáng được công nhận Ngày của Mẹ.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ