Cập nhật thông tin bệnh nhân 3-19-2020

Xin chào, Đây là Dịch vụ Y tế Châu Á có một thông báo quan trọng dành cho bạn. Nếu bạn bị sốt hoặc ho, bạn nên gọi cho chúng tôi trước khi đến. Nếu bạn có lo ngại về chăm sóc khẩn cấp không liên quan đến đường hô hấp, bạn vẫn nên gọi trước khi đến. Đừng đến trừ khi bạn đã gọi và được yêu cầu vào. Nếu bạn có một cuộc hẹn không khẩn cấp, vui lòng gọi điện để sắp xếp lại cuộc hẹn của bạn. Chúng tôi hiện có một nguồn cung cấp rất hạn chế COVID-19 bộ dụng cụ kiểm tra. Chúng tôi không tham gia thử nghiệm. Nếu bạn không có triệu chứng sốt hoặc ho, không có lý do gì để kiểm tra.

Cảm ơn bạn đã quan tâm của bạn.

Vui lòng nhấp vào bên dưới để có bản dịch thông tin bệnh nhân mới nhất