Đồng Chủ tịch Sherry Hirota và Mike Honda của Ủy ban Một quốc gia đã công bố Bài phát biểu về Lệnh đặc biệt được tổ chức vào ngày 16 tháng XNUMXth trên sàn của Quốc hội, dẫn đầu bởi Quốc hội Da đen Caucus, Quốc hội người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương và Quốc hội Latino Caucus, trong đó có các lời khai và câu chuyện từ Báo cáo Một quốc gia trong quá trình tố tụng này. Nhấp chuột nhấn vào đây. để xem hồ sơ của Quốc hội.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ