Xin chúc mừng Tổng chưởng lý Rob Bonta!

Xin chúc mừng Tổng chưởng lý Rob Bonta!

Tổng chưởng lý Rob Bonta đã chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày January ngày 6 tháng 2022 năm XNUMX của Thống đốc Gavin Newsom tại Bảo tàng California ở Sacramento. Anh ấy là người Philippines đầu tiên đảm nhận vị trí này và là người Mỹ gốc Á thứ hai đảm nhận vị trí này. Giám đốc điều hành của chúng tôi, Julia Liou; Chủ tịch, Thủ Quách; và Giám đốc điều hành sáng lập, Sherry Hirota đã có vinh dự được chúc mừng ông tại sự kiện nhậm chức chính thức của ông ở Bay Area. 

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ