Tài nguyên tại và xung quanh Quận Alameda

Vui lòng xem danh sách các tài nguyên mà quý vị có thể truy cập tại và xung quanh Quận Alameda.

Tình trạng của các tài nguyên này đang thay đổi liên tục. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới.

Để biết thông tin chung về vi-rút, hãy gọi 211.

Đừng gọi 911 cho những trường hợp không khẩn cấp, chẳng hạn như:

 • Thông tin về vi-rút.
 • Cần đưa rước đến Văn phòng Bác sĩ.
 • Muốn đi xét nghiệm Covid nhưng chưa nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
 • Có các triệu chứng nhẹ.

Gọi 911 nếu quý vị:

 • Có các triệu chứng đau tim/đột quỵ.
 • Khó thở hoặc nghẹt thở.
 • Có phản ứng dị ứng.
 • Đau đột ngột, dữ dội.

Tại Oakland, hãy gọi 311 hoặc (510) 615-5566 cho các vấn đề không khẩn cấp, báo cáo các vấn đề như:

 • Bán phá giá bất hợp pháp
 • Ổ gà
 • Graffiti (trên tài sản công cộng)
 • Xe bị bỏ phế
 • Tín hiệu giao thông ngừng hoạt động
 • Cây hoặc cành đổ

Hoặc truy cập SeeClickFix, sử dụng liên kết này:https://seeclickfix.com/web_portal/wTMihVsatbiDau5Fw66m6HFD/report/location)