Liên hệ chúng tôi

胡正明及梁淑玲醫療中心
TRUNG TÂM Y TẾ CHENMING & MARGARET HU

818 Phố Webster, Oakland, CA 94607 
星期一至五Buổi sáng 9 時至 下午5
vào thứ bảyBuổi sáng 8 30 分至下午 1  
Điện thoại:(510) 986-6800 
如何前往

會員服務部

星期一至五Buổi sáng 9 時至 Chiều12時30分 | 下午1時30分至5時
Điện thoại:(510) 986-6880 
如何前往

青少年診所

門診: 每月第一、第二和第三個星期二 – 下午4時至6時
電話問診: 每月第二及第四個星期二 – 下午5時至7時

青少年診所位於817 Harrison Street,預約與否均可,最後登記時間是下午5時45分。如需預約,請致電或發短訊至(510)912-8598

Phóng xạ học

Địa chỉ: 818 Webster Street, Oakland, CA 94607 
338 Đường số 8, Oakland CA 94607
電話: (510)986-6855
星期一至五Buổi sáng 9 時至 Chiều1230 | Chiều130phân công5

蔡流輪及劉清華醫療中心
TRUNG TÂM Y TẾ ROLLAND & KATHRYN LOWE

835 Phố Webster, Oakland, CA 94607 

星期一至五Buổi sáng 9 時至下午 12 30 | Chiều 1 30 phân công 5  

電話: (510) 318-5800 

如何前往

江輔仁醫療中心
TRUNG TÂM Y TẾ FRANK KIANG

250 East 18th Street, Tầng 2, Oakland, CA 94606 

星期一至五Buổi sáng 9 時至下午 12 30 | Chiều 1 30 phân công 5  
電話: (510) 735-3888 

如何前往

英語 (510)735-3888
粵語/普通話(510)735-3888
越南語(510)735-3888
ngôn ngữ Hàn Quốc(510)735-3887
蒙古語(510)735-3883
菲律賓語(510)735-3888 máy lẻ 8233
高棉語(510)735-3886
緬甸語(510)735-3880
勉語(510)735-3850
số fax(510)628-0058

亞健社聖利安德魯兒科診所
DỊCH VỤ Y TẾ CHÂU Á NHI KHOA SAN LEANDRO

101 Đại lộ Callan, Suite 105, San Leandro, CA 94577 
星期一, 星期四及星期五Buổi sáng 9 時至下午 12 30 | Chiều 1 30 phân công 5  
Thứ baBuổi sáng 9 時至下午 12 30
Thứ tưChiều 1 30 phân công 5  
Điện thoại: (510) 357-7077

亞洲資源中心診所
PHÒNG KHÁM ARC

817 Harrison Street, Oakland, CA 94607 
星期二及星期四Buổi sáng 9 時至下午 12 30 | Chiều 1 30 phân công 5  
每月第Bốn及第Năm個星期三Chiều 1 30 phân công 5
Điện thoại:(510) 986-0430
如何前往

屋崙高中野猫診所
PHÒNG KHÁM WILDCATS, CAO CẤP OAKLAND

1023 Đại lộ MacArthur, Oakland, CA 94610 

門診時間*: 
星期二及星期四Buổi sáng 8 30 分至下午 12 30 | Chiều 1 30 phân công 4 30
* 上述為學期中時間,暑期時間表或有所不同,請查詢學校。
電話; (510) 874-7152 
如何前往

牙科門診時間*:
Thứ sáuBuổi sáng 9 至下午 12 30 | Chiều 1 30 phân công 4 30
* 上述為學期中時間。

專業心理健康診所
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SỨC KHỎE TÂM THẦN

310 Đường số 8, Phòng 201, Oakland, CA 94607 
星期一至五Buổi sáng 9 時至正午 12 | Chiều 1 時至 5  
Điện thoại:(510) 735-3900
如何前往

牙科診所總部
PHÒNG KHÁM NHA KHOA CHÍNH

345 Đường số 9, Phòng 302, Oakland, CA 94607 
星期一至五Buổi sáng 9 時至下午 12 30
| Chiều 1 30 phân công 5  
vào thứ bảyBuổi sáng 8 30 分至下午 1  
Điện thoại: (510) 986-6888
如何前往

哈利及珍妮特溫伯格牙科健康診所
PHÒNG KHÁM SỨC KHỎE & NHA KHOA HARRY VÀ JEANETTE WEINBERG

190 Đường thứ 11, Oakland, CA 94607 
星期一至五Buổi sáng 9 時至下午 12 30 | Chiều 1 30 phân công 5  
Điện thoại: (510) 250-8300
如何前往

阿拉米達社區學院牙科診所
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NHA KHOA ALAMEDA

555 Tòa nhà Tưởng niệm Ralph Appezzato Parkway A-218 
星期一及星期五 Buổi sáng 9 時至下午 12 30 | Chiều 1 30 phân công 5  
vào thứ bảyBuổi sáng 8 30 分至下午 1  
電話: (510) 986-6812
如何前往

富蘭克林小學駐校診所
PHÒNG KHÁM TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC FRANKLIN

915 Foothill Blvd, Oakland, CA 94606 
星期四(學期中)Buổi sáng 9 時至正午 12 | Chiều 1 時至 4  
電話: (510) 874-3354
如何前往

林肯小學駐校診所
PHÒNG KHÁM TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LINCOLN

225 Đường thứ 11, Oakland, CA 94607 
*門診時間有待校方批核,請與校務處聯繫確認
(510) 874-3354, 分機號碼 Ext51098
如何前往

亞健社流動診所
AHS DI ĐỘNG VĂN

97 Đại lộ Callan, San Leandro, CA 94577 
mỗi thángĐầu tiên個及第Ba個星期三Buổi sáng 9 時至正午 12 | Chiều 1 時至 4  
Điện thoại:(510) 250-8300
如何前往

行政辦事處
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

101 Đường số 8, Phòng 100, Oakland, CA 94607 
Điện thoại:(510) 735-3100
如何前往

其他支援電話

醫療服務: (510)986-6800
牙科診所:(510)986-6888
會員服務部: (510)986-6880
兒科:(510)986-6815
青少年診所:(510)986-1024
語言服務計劃: (510)986-1153 | Địa chỉ: lcap@ahschc.org
HIV/AIDS 愛滋病防治計劃 (510)972-4483 | Nguồn: HCH510.org

 

額外語言援助

高棉語(柬埔寨)資訊熱線 (510)986-6868
韓語: (510)986-6869
越南語: (510)986-6862

註: 所有醫療中心於每月第Bốn個星期三上午9時至下午1時 30 分休息。